Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia i dołącz do MILIONA zadowolonych klientów.
Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!

FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!

FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przez doświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjach językowych.

Dzięki niej:
* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału
* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki
* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasie

Tytuł "Konwersacje" powstał z myślą o osobach, które mimo, że uczą się języka francuskiego już od jakiegoś czasu, wciąż boją się mówić w tym języku.

Dzięki 300 e-kartonikom z 870 słowami i zwrotami każdy będzie w stanie przełamać barierę i zacząć mówić - płynnie, spontanicznie i bez kompleksów. Hasła dobrano tak, by były uniwersalne i można je było wykorzystać zarówno podczas rozmów towarzyskich, jak i spotkań biznesowych.

Poznaj FISZKI

NIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyć
Algorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodyka Sebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i z przyjemnością.

PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikację
Materiał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, aby szybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnie
Słówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci bez trudu opanować poprawną wymowę.


Zaufaj profesjonalistom...


FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnienia merytoryczne.
* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dla danego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotów we właściwy sposób.
* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem – zapamiętasz je z łatwością.
* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy w oficjalnej sytuacji.
* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukę wyrazów pochodnych (np. to act – działać, action – działanie).
* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie, dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.

Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.

Disfruta de 11 años de experiencia y unirse a millones de clientes satisfechos.
Aprenda Relámpagos - una aplicación de edición profesional Cuatro Cabezas!

Relámpagos - y no quedarse sin palabras!

Relámpagos es una aplicación para el aprendizaje de lenguas extranjeras, desarrollado por un equipo editorial con experiencia, especializada en publicaciones de idioma.

Gracias a:
 * Ir al material preparado diligentemente
 * Aplicar un método probado y eficaz de aprendizaje
 * Lograr resultados duraderos en poco tiempo

El título "Conversación" se ha creado para las personas que a pesar de que el aprendizaje del francés desde hace bastante tiempo, todavía tienen miedo de lo hablan.

Con 300 e-kartonikom de 870 palabras y frases, cada uno será capaz de romper la barrera y empezar a hablar - con fluidez y espontaneidad y sin complejos. Palabras clave eligen de modo que son universales y pueden ser utilizados tanto en las conversaciones sociales y reuniones de negocios.

Aprenda Relámpagos

SISTEMA CONFIABLE - aprender a enseñar
MEMOBOX® algoritmo, basado en la metodología de investigación de alemán Sebastian Leitner, hace que memorizar de manera eficiente y con placer.

PALABRAS ÚTILES Y DEVOLUCIONES - actitudes hacia la comunicación
El material en aplicaciones fiche se elige de tal manera de aumentar rápidamente su capacidad de comunicarse en una lengua extranjera.

GRABACIONES DE AUDIO CLAROS - hablar correctamente
Las palabras fueron grabadas por hablantes nativos, que le permite aprender fácilmente la pronunciación correcta.


Confíe en profesionales ...


Relámpagos creados con la máxima atención a las cuestiones de fondo.
 * Ejemplos claros le permiten explorar el contexto de la característica expresión - está seguro de que usted va a utilizar palabras y frases de la manera correcta.
 * Excepciones e irregularidades han sido galardonados con el énfasis - recordarlos fácilmente.
 * Expresiones coloquiales en cursiva - no harán equivocaciones en la situación oficial.
 * Las contraseñas se agrupan en "familias" - le permiten aprender fácilmente los derivados de palabras (Este acto -. Acto, acción - acción).
 * Los títulos individuales en una serie de tarjetas complementan méritos, para que pueda aprender exhaustivamente.

Obtenga más información www.fiszki.pl y www.treecards.pl.

Desarrollador
Wydawnictwo Cztery Glowy
Precio: 4,06€
Version: 1.0.458
Requiere Android: 2.2 y versiones superiores
Tamaño: 23M
Fecha: 17 de abril de 2015
Todos

Otras Aplicaciones

Deja un comentario

Regístrate o Identifícate

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *