1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19.194 votos, media: 4,00 de 5)

Mapy.cz umožnují stažení mapy celé České republiky přímo do svého mobilního telefonu. Můžete tak Mapy.cz využívat i v místech se slabým nebo vůbec žádným signálem.

Jednoduché ovládání vám zaručí pohodlné používání aplikace Mapy.cz přímo v terénu.

Co to umí?

- Možnost stažení mapy celé České republiky včetně offline hledání přímo do mobilního telefonu (do 400 MB)
- Offline stažení mapy Slovenské republiky
- Synchronizujte si v batůžku moje oblíbené
- Turistické mapy včetně cyklotras, vrstevnic a turistických značek
- Trasu svoji cesty si můžete naplánovat pěšky, autem i na kole (zatím pouze online)
- Vyhledávání využívá katalog Firmy.cz s více než 570 000 záznamy
- Zajímavosti a tipy na výlety z celé České republiky
- Restaurace, bankomaty, ubytování, úřady atp. v místě, kde se nacházíte

Vyzkoušejte si:

- Pro ovládání jednou rukou dvakrát poklepejte a při druhém klepnutí držte prst na mapě, následným posunem nahoru, dolů lze mapu přibližovat a oddalovat

- Při klepnutí na modrou šipku, která ukazuje v jakém směru se nacházíte, vás aplikace Mapy.cz přesune na zobrazení mapy vašeho okolí, následně bude aplikace posouvat mapu dle vašeho pohybu

------------------------

* Pro stažení mapy budete potřebovat připojení k internetu.
* Pro správné fungování aplikace zapněte polohové služby v nastavení telefonu.
* V případě dotazů nebo problémů nám napište na seznam.namobil@firma.seznam.cz

Časté problémy:

- Pokud se vám stane, že se vám po stažení neukáže offline mapa bude chyba zřejmě v ukládání dat. Proto prosím zkuste: Nastavení - aplikace - Mapy.cz - smazat data a mapy stáhnout znova.

- Problém s určením polohy. Opět je to hodně závislé na kvalitě GPS modulu co máte v telefonu ale ideální je:
mít zapnuté polohové služby ( nastavení telefonu - určování polohy ) idealně vše zaškrtnuté ( GPS, WiFi, Operátor)

Mapy.cz permite la descarga de mapas de la República Checa directamente a su teléfono móvil. Puede Mapy.cz uso en lugares con escasa o ninguna señal.

Controles sencillos le ofrecen cómodas aplicaciones de uso Mapy.cz en el campo.

¿Qué hace?

- Posibilidad de descargar los mapas de la República Checa, incluyendo la búsqueda en línea directamente a su teléfono móvil (hasta 400 MB)
- Mapa offline descargar República Eslovaca
- Sincroniza tu mochila mi favorito
- mapas turísticos como ciclismo, senderismo y marcas de contorno
- Ruta de su viaje usted puede planear su pie, en coche o en bicicleta (no sólo en línea)
- Buscar Firmy.cz utiliza catálogos con más de 570.000 registros
- Cosas que hacer y lugares para visitar en toda la República Checa
- Restaurantes, cajeros automáticos, hoteles, oficinas y así sucesivamente. en el lugar donde se encuentre

Inténtelo:

- Para una sola mano y haga doble clic en el segundo toque Mantenga el dedo sobre el mapa, seguido moviéndose hacia arriba y hacia abajo para alejar el mapa

- Al hacer clic en la flecha azul que muestra la dirección en la que estés, aplicación Mapy.cz mueve a la vista de mapa de los alrededores, a continuación, la aplicación se desplazará el mapa mientras se mueve

------------------------

* Para descargar los mapas que necesita una conexión a Internet.
* Para un correcto funcionamiento de la aplicación para activar los servicios de ubicación en el teléfono.
* Si usted tiene preguntas o preocupaciones envíenos un email a seznam.namobil@firma.seznam.cz

Los problemas más comunes:

- Si quieres pasar a ser después de descargar el mapa en línea no muestra el error es, probablemente, en el almacenamiento. Así que por favor trate de: Ajustes - Aplicaciones - Mapy.cz - eliminar datos y mapas para descargar de nuevo.

- El problema de la determinación de la posición. De nuevo, esto depende mucho de la calidad del módulo GPS, usted tiene el teléfono, pero el ideal es:
 han permitido a los servicios de localización (la configuración del teléfono - de posicionamiento) idealmente selecciones (GPS, WiFi, Operador)

Desarrollador
Seznam.cz, a.s.
Precio: Gratis
Version: 3.5.1
Requiere Android: 2.3 y versiones superiores
Tamaño: 15M
Fecha: 9 de abril de 2015
Nivel de madurez bajo

Otras Aplicaciones

Deja un comentario

Regístrate o Identifícate

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *